CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC

CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC

Du lịch hành hương Chùa Bà Châu Đốc

Hành trình được kết hợp địa điểm của các khu du lịch Tiền Gian, Vĩnh Long, Núi Cấm, Mua sắm tại tịnh Biên..., chuyến du lịch là một trãi nghiệm vô chùng thú vị đến với Chùa Bà Châu Đốc